OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

 

Opetushenkilöstön TVT-osaaminen, sen kehittäminen ja seuranta ovat keskeisiä seikkoja suunnitelman toteutumiselle. Opettaja tukee omalla esimerkillään ja ohjauksellaan oppilasta tämän omalla TVT-polulla.  TVT:n pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvät keskeisesti myös tietosuoja ja -turva sekä tekijänoikeuksiin liittyvät seikat.

Paikallisen opetussuunnitelman, toimintakulttuurin ja TVT-osaamisen kartoittamisen tulosten perusteella luodaan lukukausittain koulutussuunnitelmat yhteisiin koulutuksiin. Perusasteen henkilöstön osaamista kartoitetaan vuosittain mm. Opeka-tutkimuksella.

osaamisen kehittaminen v3

Pienemmät koulukohtaiset koulutukset suunnitellaan digitutoreiden näkemysten ja opettajilta saadun palautteen perusteella. Pedagogista lähitukea tarjoavat TVT-vastaavat, oppilasagentit ja digitutorit.

Yksittäisen opettajan TVT-osaaminen on kehityskeskustelun yksi teema-alue. Osaamisen kehittymistä seurataan sovitulla tarkastelujaksolla. Koulutusta järjestetään täsmäkoulutuksena eri teemoihin liittyen. Opettaja huolehtii itse omasta TVT-osaamisen tasostaan ja täydennyskouluttautumisestaan, jota työnantaja tukee.