OPPILAAN TVT-OSAAMINEN

OPPILAAN TVT-OSAAMISTA TUKEVAT TOIMENPITEETbadgelogo

Oppilaiden TVT-taidot ja -sisällöt on kirjattu opetussuunnitelman oppiainekohtaisiin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin. Osaamismerkkien avulla oppilas seuraa omaa oppimistaan. Jokaisella koululla ovat omat oppilasagentit auttamassa ja tukemassa.

OSAAMISEN ARVIOINTI

Oppilaan TVT-osaamista arvioidaan Oppika-työkalulla luokilla 2, 5 ja 8.
Kyselyyn vastattuaan oppilas saa raportin omasta tuloksestaan suhteessa kaikkiin vastaajiin. Opettaja saa raportin oman luokkansa vastauksista suhteessa kaikkiin vastaajiin. Rehtori saa raportin koko koulun vastauksista (tai luokittain). Hallinto saa raportin Hämeenlinnan tilanteesta suhteessa kaikkiin vastaajiin Suomessa.