REHTORIN TVT-OSAAMINEN

rehtori

Rehtorin TVT-osaamista ja tiedolla johtamista tukevat toimenpiteet

Esimiestyötä ohjaavat Opeka- ja Oppika-tutkimusten tulokset. Yksiköissä toimivat TVT-vastaavat, digitutorit sekä oppilasagentit. Myös rehtoreille on omia TVT-koulutuksia.

Ropeka-työkalulla arvioidaan vuosittain rehtorin toimintaa

Rehtorit osallistuvat Ropeka-tutkimukseen. Sen raportti ohjaa rehtorin omaa toimintaa.

Opetustoimen johto saa tutkimuksen kohtakohtaisesta yhteenvedosta raportit, joissa Opeka- ja Oppika- sekä Ropeka-tutkimusten tuloksia vertaillaan.