TILAT JA LAITTEET

tekniikka ja tilat

Jokaisella opettajalla on käytössään tarvitsemansa henkilökohtaiset työkalut. Koneita käytetään Primus-oppilashallintojärjestelmän kautta luoduilla opettajakohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi@hmledu.fi

Oppilaiden käytössä on pääasiallisesti Chromebookeja ja iPadeja  sekä tarvittava määrä Windows-koneita. Laitteita on riittävästi ja ne on sijoitettu siten, että kaikilla on mahdollisuus käyttää niitä. Opetussuunnitelman edellyttämiä ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyviä laitteita on käytettävissä kaikissa kouluissa.

Henkilökohtaiset laitteet tulevat vuosittain hankittaviksi kaikille 4.- ja 7.-luokkien oppilaille ja opettajille.  Jokainen 4.-luokkalainen oppilas saa kolmeksi lukuvuodeksi (vuosiluokille 4-6) käyttöönsä henkilökohtaisen iPad -tablet-tietokoneen. Lisäksi rinnalla hyödynnetään yhteiskäytössä olevia kannettavia Chromebook-tietokoneita. Yläkoululaiset saavat vastaavalla tavalla käyttöönsä henkilökohtaiset Chromebookit, joiden rinnalla on yhteiskäyttöisiä iPadeja. Luokkien 1-3 kaikilla oppilailla on jatkossakin yhteiskäyttölaitteet, koska tarkoituksena on tutustua mahdollisimman moniin erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Näin rakennetaan vankat tietotekniikan osaamisen perustukset jatkoa ajatellen. Laitehankintojen takana on tasa-arvon periaate. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

Laitteita käytetään Primus-oppilashallintojärjestelmän kautta luoduilla oppilaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi@oppilas.hmledu.fi

Lisäksi oppimisen tukena voidaan hyödyntää oppilaiden omia päätelaitteita. Käyttöön liittyvistä yksityiskohdista sovitaan aina koulun ja huoltajien välillä. Omien laitteiden käyttöä tuetaan mahdollisuudella kirjautua avoimeen HMLavoin-verkkoon.

Tavoite: vuonna 2021 perusopetuksen opetusryhmällä on käytössään

  • 1:1 – eli keskimäärin yksi päätelaite jokaista oppilasta kohti
  • jokaiselle 4-9-luokkalaiselle henkilökohtainen päätelaite
  • riittävät tietoliikenneyhteydet – langaton verkko, joka vastaa käyttötarkoitusta ja käyttäjämäärää
  • mahdollisuus langattomaan yhteyteen omissa laitteissa
  • interaktiivinen esitystekniikka
  • esityksen peilaus päätelaitteilta päänäytölle
  • dokumenttikamera
  • äänentoisto
  • henkilökohtaista tallennustilaa verkossa
  • sähköinen oppimisalusta Airo