TUKI

Tekninen tuki

– Tietohallinto
– Tieran ICT-tuki: toimialuetuki (Windows-PC & Chromebook) & AirWatch MDM-tuki mobiililaitteille
– Digitutorit
– Yksiköiden TVT-vastaava(t)
– Oppilasagenttitoiminta kouluissa

Kuntien Tieran ICT-tuki vastaa opetusverkon teknisestä tuesta. Tieran asiakaspalveluun otetaan yhteyttä puhelimella tai vikailmoituksen verkkolomakkeella. Koulun yhteydenpidosta huolehtivat koulun TVT-vastaavat sekä digitutorit. Teknisenä lähitukena toimii tarvittaessa myös mm. Tieran alihankkija HTT Computers Oy. Kaikki tekniset viat ilmoitetaan Tieran asiakaspalveluun, jossa ne keskitetysti kirjataan ja välitetään käsiteltäviksi.

ICT-tuki2020

Tukipalvelu kattaa ylläkuvattuun ympäristöön sovitetut tuotteet, mm. työasemamallit, ohjelmistot ja verkkopalvelut. Uusia tuotteita kehitetään koko ajan. Tuotekehityskoriin otetaan tuotteita opetuspalveluiden TVT-ohjausryhmän priorisoinnin mukaan.

Pedagoginen tuki

– Yksiköiden TVT-vastaavat ja TVT-tiimit kollegoiden tukena
– Digitutorit pedagogisena lähitukena
– Pedagogiset TVT-kahvilat
– Oppilasagenttitoiminta kouluissa

thumbnail (1)

Opetusverkko
Hämeenlinnan kaupungilla on yhtenäinen opetusverkko. Opetusverkkoon kytketään kaikki oppilaiden käyttämät tietokoneet ja opettajien tietokoneet. Poikkeuksen muodostavat vain hallintokäytössä olevat koneet, joita ei voi käyttää opetuskäyttöön (ts. antaa oppilaille).

Opetusverkon tietokoneet ovat vakioituja ja keskitetysti kilpailutettuja laitteita, jotka hankitaan leasing-periaatteella kolmeksi vuodeksi. Tietokonemallisto koostuu kannettavista laitteista, ja loput pöytätietokoneet vaihdetaan kannettaviin malleihin vuoden 2018 aikana. Muutos tuo joustavuutta työn tekemisen paikkaan ja aikaan, mahdollistaen työskentelyn koulun ulkopuolella. iPad-tabletit ja älypuhelimet hankitaan pääsääntöisesti kertaostoina kaupungin hankintakanavien kautta. Mallit löytyvät tietohallinnon sivuilta kaupungin Intrasta. Kaupungilla on keskitetyt järjestelyt myös tietoliikenneyhteyksille, langattomille verkoille, monitoimilaitteille, kosketustauluille, näytöille, dataprojektoreille ja dokumenttikameroille. Kaikki opetusteknologian hankinta-asiat hoidetaan tietohallinnon tai digikehittämispäällikön kautta.

Kouluilla ja päiväkodeilla on tietoliikenneyhteys. Tietoliikenneyhteydet hankitaan vuokraamalla. Laskutus tapahtuu vuokrien kautta. Hallinto- ja opetusverkon koneita ei saa kytkeä ristiin. Hallintoverkon työasemia käytetään pääsääntöisesti vain hallintoverkon tiloissa, opetustiloissa on opetusverkon laitteet. Hallintoverkon käytöstä luovutaan suunnitelmakaudella.

Langattomissa eli WLAN-verkoissa on keskitetty järjestely, jossa on mukana opetusverkko opetuskäyttöön tarkoitetuille koneille ja avoin verkko esimerkiksi oppilaiden omien päätelaitteiden käyttöön. Langattomat verkot hankitaan vuokraamalla tietohallinnon kautta.