TVT OPPIAINEISSA

tvt oppiaineissaOpetussuunnitelmassa on kuvattuna luokka-asteittain ja eri oppiaineittain tieto-ja viestintäteknologian rooli sisällöllisinä ja toiminnallisina tavoitteina. Alasivuilta löytyy oppiainekohtainen määrittely eri luokka-asteilla.

Hämeenlinnan OPS 2016