TVT-TAIDOT

badgelogoTieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja.

Tarkemmat tavoitteet eri luokka-asteille on kuvattu sivuston alasivuilla ja osaamismerkeissä.

Opetussuunnitelman TVT-sisällöistä johdettu osaamismerkkijärjestelmä on hämeenlinnalainen tieto- ja viestintäteknologian osaamisen systeemi, jossa oppilaat keräävät itselleen digitaalisia osaamismerkkejä eli badgejä. Opettajan tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus kerätä itselleen kaikki neljän osaamisosa-alueen (skills, safety, explore ja connect) merkit vuosiluokilla 1.-9.

Osaamismerkeillä pyritään takaamaan se, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus saavuttaa samat TVT-perustaidot ja kehittää niitä koko perusopetuksen ajan. TVT-osaamista arvioidaan osaamismerkkien lisäksi Oppika-työkalulla.